Home

Plan BIOZ – czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Jest najważniejszym dokumentem, chroniącym nasze zdrowie na budowie. Obowiązek jego stworzenia został prawnie uregulowany odpowiednimi przepisami. Niestety na wielu budowach w Polsce w ogóle się go nie sporządza lub jeżeli już jest sporządzony, to wie o nim tylko ten, kto go napisał. Mam jednak nadzieję, że świadomość przydatności tego dokumentu będzie stale rosła, a nasze budowy będą coraz bardziej bezpieczne.

W serwisie będę poruszał tematykę związaną z planem BIOZ oraz ogólnymi zagadnieniami bezpieczeństwa. Dowiesz się, drogi Czytelniku między innymi:

  • kiedy należy sporządzić plan BIOZ
  • kto powinien napisać plan BIOZ
  • co zrobić z napisanym planem BIOZ
  • z jakich elementów składa się ten dokument
  • kto powinien zapoznać się z jego treścią
  • i wiele innych informacji

Sporządzenie planu BIOZ od 350 PLN netto.

cd